Müügitingimused
16236
page-template-default,page,page-id-16236,theme-bridge,bridge-core-2.0.9,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,columns-4,qode-theme-ver-19.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-22563
 

Müügitingimused

Falbrock OÜ, registrikood 12026140, aadress Tammepõllu tee 17, 74001, Viimsi, EESTI (edaspidi nimetatud Teenuse osutaja), ja klient, kes vormistab suppama.ee lehel tellimuse ning identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi nimetatud Teenuse kasutaja), sõlmivad käesoleva suppama.ee kasutuslepingu (edaspidi nimetatud Kasutusleping).

E-post: info@suppama.ee

Telefon: +372 58580905

1. E-pood

1.1. Suppama.ee on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete/teenuste müük Teenuse kasutajale.
1.2. Suppama.ee on Teenuse osutajale kuuluv domeen.

2. Üldsätted

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.
2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse suppama.ee teenusesse muudatusi.
2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Kasutuslepingu tingimusi, ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest Teenuse kasutajale.
2.4. Suppama.ee’s pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele.
2.5. Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on vähemalt 15 aastane.
2.6. Suppama.ee jätab endale õiguse keelduda konto registreerimisest.
2.7. Suppama.ee jätab endale õiguse konto tühistamiseks.

3. Tooted/teenused ja ostu sooritamine 

3.1. Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning seejärel kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronpost, kättetoimetamise aadress, postiindeks ja pangalink) ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel või arve ülekandega.

3.2. Kui tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Suppama.ee töötaja Teenuse kasutajaga ühendust, pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või tagastab raha Teenuse kasutajale. Raha tagastatakse hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul.

3.3. Suppama.ee’s esitatud tootekirjeldused ei ole ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4. Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.5. Teenuse kasutaja avaldab ja kinnitab, et ta soovib ja nõustub maksma kogu toote ostuhinna enne Teenuse osutajapoolset tellimuse täitmist. Kui Teenuse kasutaja valib tasumiseks maksmise pangalingi kaudu, siis kohustub Teenuse kasutaja koheselt tellimuse vormistamise käigus pangalingi kaudu toote ostuhinna ära tasuma. Kui Teenuse kasutaja soovib tasuda toote eest arvega, siis kohustub ta seda tegema hiljemalt ühe (1) kalendripäeva jooksul arvates tellimuse vormistamisest. Tellimus pööratakse täitmisele pärast raha laekumist Teenuse osutaja arveldusarvele.

3.6. Müük toimub siis kui Teenuse kasutaja on teinud Suppama.ee’s tellimuse, sisestanud kõik vajalikud andmed ning Teenuse kasutajalt on Teenuse osutajale laekunud tasu  tellimuse eest.

3.7. Suppama.ee teeb Tellimuskinnitused Teenuse kasutajale kättesaadavaks e-kirja teel.

3.8. Tellimuskinnituse kättesaamisel peab Teenuse kasutaja kohe kontrollima nimede, kuupäevade ja teiste oluliste andmete õigsust ning vastavust sisestatud andmetele ja sooritatud broneeringule.

3.9. Kui Teenuse kasutajale väljastatud Tellimuskinnitusel on mis tahes puudus, mille on põhjustanud Teenuse kasutaja tegevus või tegevusetus, rahuldatakse Teenuse kasutaja soovitud muudatus teenuse muutmise või uue teenuse ostuvõimaluse piires. Sellisel juhul kohustub Teenuse kasutaja tasuma kõik muudatusega ja/või uue teenuse ostuga kaasnevad lisatasud.

3.10. Makse tasumisega kinnitab Teenuse kasutaja tagasivõtmatult oma tellimuse teenuse ostmiseks ning avaldab nõustumist käesolevate üldtingimustega ja sealhulgas ka Teenuse osutaja müügitingimustega. Teenuse kasutaja on teadlik ja nõustub sellega, et sõlmib teenuse kasutamiseks lepingu Teenuse osutajaga.

3.11. Suppama.ee jätab endale õiguse tellimuse/ostu tühistamiseks.

4. Hinnad

4.1. Kõik Suppama.ee’s olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu. Falbrock OÜ käibemaksu registreerimisnumber on EE101866868.

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal Suppama.ee’s kuvatavaid hindu muuta. Kui Teenuse osutaja on Suppama.ee’s muutnud hindu pärast Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Teenuse kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

4.3. Teenuse osutajal on õigus loobuda tellimuse täitmisest tehnilise vea olemasolul, mille tõttu on E-poes toote hind olnud ekslik.

5. Teenuse osutamise tingimused

5.1. Teenus osutatakse Teenuse kasutajale broneeringuga soovitud ajal ning kohas. Teenuse osutaja jätab endale õiguse teenuse osutamise kellaaegade nihutamiseks mõjuval põhjusel.

5.2. Juhul kui Teenuse osutaja ei anna nõustumist Kliendi tellimusele (soovitud kuupäevaks on vabad kohad välja müüdud või hinnad muutunud), jääb leping sõlmimata. Suppama.ee informeerib sellest Teenuse kasutajat ja vastavalt Teenuse kasutajalt saadud juhistele tagastab makstud tasu või kasutab seda Teenuse kasutaja poolt muudetud Tellimuse täitmiseks.

5.3. Tellimuskinnituse muutmis- ja annulleerimisvõimalused on piiratud. Teenuse kasutaja esitab oma muutmis- või annuleerimissoovi e-kirja teel. Muutmine ning annulleerimine toimub üldjuhul tasu eest, kui Teenuse osutaja pole otsustanud teisiti.

5.4. Kui Teenuse kasutaja soovib osta paindlike tingimustega teenust, et tagada Tellimuskinnituse muutmis- ja annulleerimisvõimalus koos teenustasu tagastamisega, tuleb sellest tellimuse esitamisel Suppama.ee’d informeerida.

6. Lepingust taganemine enne Teenuse osutajapoolset lepingu täitmist

6.1. Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu Teenuse osutajapoolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest viivitamatult Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@suppama.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse esitamise kuupäev ja tellimuse number, millest soovitakse taganeda, ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon).

6.2. Lepingust taganemine pole võimalik, kui lepingujärgse teenuse osutamiseni on jäänud aega vähem kui 48h.

6.3. Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani pärast Teenuse osutajapoolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu punktile 7 – Tagastusõigus.

6.4. Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutaja tasutud summa tagasi hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kättesaamisest.

6.5. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

6.6. Teenuse osutajal on õigus lepingust taganeda või leping üles öelda, juhul kui tellitud kauba varud on ammendunud või kui ilmastikuolud ei võimalda teenust pakkuda. Halbadeks ilmastikuoludeks peetakse tugevat tuult ja tormi. Vihmane ilm siia alla ei kuulu.

6.7. Teenuse osutaja informeerib Teenuse kasutajat lepingu muudatustest, lepingust taganemisest või selle ülesütlemisest viivitamata kas telefoni, elektronkirja või posti teel. Kui teenust ei õnnestu poolte kokkuleppel asendanda siis Teenuse kasutaja tasutud ettemaksed tagastatakse Teenuse kasutaja arvelduskontole viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse kättesaamisest.

7. Tagastusõigus

7.1. Suppama.ee’st ostetud tooteid (mitte teenuseid) on õigus tagastada 30 kalendripäeva jooksul alates toote kättesaamisest.

7.2. Suppama.ee’st ostetud toodete tagastamiseks kohustub Teenuse kasutaja kõigepealt Teenuse osutajaga e-maili teel ühendust võtma ning Teenuse osutajat tagastamissoovist informeerima. Seejärel lepitakse kokku, kuidas jõuab tagastatav toode Teenuse osutajani.

7.3. Tagasi saadetud tooted peavad olema: originaalpakendis ning sobilikud uuesti müümiseks, tagastatud kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul arvates nende kättesaamisest, koopiaga tellimusest või arvest ning soovitavalt põhjendusega, miks toode tagastatakse. Kui toode on rikutud, siis ei tagasta Teenuse osutaja Teenuse kasutajale toote eest tasutud summat.

7.4. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab Teenuse kasutaja.

7.5. Toote tagastamisel kohustub Teenuse osutaja kandma Teenuse kasutajale tagasi toote eest tasutud summa hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul arvates toote Teenuse osutajale tagastamisest. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

8. Pretensioonide esitamise kord

8.1. Suppama e-pood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
8.2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul E-poe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
8.3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
8.4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad E-pood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab E-pood.
8.5. E-pood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
8.6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@suppama.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
8.7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8.8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
8.9. Tarbijal on õigus nõuda E-poelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui E-poel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, E-pood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
8.10. Esimese kuue (6) kuu jooksul pärast toote kättesaamist on puuduse tõendamiskohustus kauplejal, ülejäänud 1,5 aasta jooksul tarbijal.

9. Privaatsuspoliitika / andmete turvalisus

9.1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2. Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

9.3. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.

9.4. Teenuse osutaja sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse (Pankade Kaardikeskuse AS www.estcard.ee) turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.

9.5. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

9.6. Registreeritavate iskuandmete koosseisu kuuluvad Tellija andmed (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, sünniaasta, tellimuse tarnimise viis, kasutatud makseviis) ja e-poe kasutuslepinguga nõustumine.

9.7. Isikuandmeid töötleb Falbrock OÜ.

9.8. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale, edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõtteile.

9.9. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.

9.10. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9.11. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui andmeid töötleb seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks isik, kellel on selleks seaduslik õigus või kui see toimub Teenuse kasutaja isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

9.12. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada registrist.

9.13. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

9.14. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

10. Vastutus

10.1. Teenuse osutajal lasub vastutus kuni toote müügihinna ulatuses.

10.2. Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seadusele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.

10.3. Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmise eest, samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

10.4. Teenuse kasutaja vastutab täielikult Kasutuslepingu seaduse alusel heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tingitud kahjude eest nii Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

11. Klienditeenindus

11.1. Klienditeeninduse telefon on +372 5858 0905 ja e-posti aadress on info@suppama.ee.

11.2. Klienditeenindus võtab kõnesid vastu tööpäeviti kella 9.00 ja 17.00 vahel (GMT +2).

E-kirjadele vastame kahe tööpäeva jooksul.

12. Erimeelsused

12.1. Erimeelsused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused Tartu Maakohtu Tartu Kohtumajas.

12.2. Kõigile tarbijatele on avatud Euroopa Liidu elektrooniline keskkond, mille kaudu saab lahendada e-kauplejatega tekkinud kaebusi. Keskkond kannab nime ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) ning avatud on see aadressil http://ec.europa.eu/odr.

12.3. Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on:
Aadress: Rahukohtu 2, 10130 Tallinn
Telefoninumber: +372 6201707

13. Kasutamistingimused

13.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

13.2. Tellimise hetkel vastavas aknas „Nõustun e-poe kasutustingimustega” linnukese märkimisega nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

14. Lõppsätted

14.1. Juhul, kui mingi Kasutuslepingu säte osutub seaduste või muude õigusaktide vastuvõtmise, muutmise või tühistamise tagajärjel nendega vastuolus olevaks, ei mõjuta see ülejäänud Kasutuslepingu sätete kehtivust ning Teenuse osutaja võtab tarvitusele abinõud seadusandlusele mittevastava sätte asendamiseks uue legitiimse sättega.

14.2. Kasutuslepingus kasutatud punktide pealkirjad on mõeldud üksnes viitamiseks ning Kasutuslepingu teksti lugemise kergendamiseks. Pealkirjad ei oma õiguslikku tähendust tõlgendamisel.